Header Ads

Header Ads

ലൈംഗികത ആസ്വാദ്യകരമാക്കാൻ പുത്തൻ വഴികൾ... ലൈംഗിക അസംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുകയോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ

Sex Education

 

😍ലൈംഗികത ആസ്വാദ്യകരമാക്കാന് പുത്തന് വഴികള്😍

നിങ്ങള് ലൈംഗികജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയോ ലൈംഗിക അസംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുകയോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ,അത് ആസ്വദിക്കാനും കൂടുതല് ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനും ഇനി പറയുന്ന വഴികള് ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.

1. സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുക : സ്വയം തിരിച്ചറിയുക. ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയില് നിന്നും വ്യത്യസ്തയാണ്.

2. എന്തു തരം ലൈംഗികതയാണ് നിങ്ങള്ക്ക് ആസ്വാദ്യകരം എന്ന് മനസിലാക്കുക : 15 ശതമാനം സ്ത്രീകള് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ലൈംഗികബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 30 ശതമാനത്തിന് ചുംബനമോ സ്പര്ശനമോ ഏല്ക്കുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതിയാണ് സെക്സ് ചെയ്യാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ശേഷിക്കുന്നവരില് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു. ഇവയില് ഏതാണ് നിങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നത്?

3. ആരോഗ്യവതിയായിരിക്കുക : നിങ്ങള് ആരോഗ്യവതിയാണോ, എങ്കില് സെക്സ് നന്നായി ആസ്വദിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും.

4. സമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കുക : ഉത്കണ്ഠ പുരുഷനിലായാലും സ്ത്രീയിലായാലും ലൈംഗികാസ്വാദനത്തെ കുറയ്ക്കും.

5. നിങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തുക : നീലച്ചിത്രങ്ങള് കാണുന്നതോ മറ്റുള്ളവര് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിത്തില് ഏര്പ്പെടുന്ന ദൃശ്യമോ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിലെ വികാരം ഉണര്ത്താന് കഴിയുക എന്ന് തിരിച്ചറിയുക.

6. നിങ്ങള് എന്താണോ അത് സ്വയം അറിയുക,സ്വീകരിക്കുക : 30 ശതമാനം സ്ത്രീകള് മാത്രമാണ് ലൈംഗികതയിലൂടെ രതിമൂര്ച്ഛയിലെത്തുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവര് ബാഹ്യകേളികളിലൂടെയും മറ്റുമാണ് ആ അവസ്ഥയില് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികം മാത്രം.

7. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങളുടെ മനസ് അനുഭവിക്കുന്ന വികാരവും തമ്മില്

വേര്തിരിച്ചറിയുക : നിങ്ങളില് ലൈംഗികവികാരം ഉണര്ന്നു എന്നതിനാല് മാത്രം നിങ്ങള് ബന്ധപ്പെടാന് സജ്ജയാകുന്നില്ല. ശരീരവും മനസും പൂര്ണ്ണമായും ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടത്.

8. മൂഡും സമയവും ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക : ബന്ധപ്പെടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളില് വികാരം ഉണര്ന്ന സമയമാണെങ്കില് പങ്കാളിയുടെ കാമകേളികള് നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കും. മറിച്ചാണെങ്കില് അത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥയാക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക.

9. ശരിയായ ലൈംഗികസമവാക്യം രൂപപ്പെടുത്തുക : അധികം പേരും സമ്മര്ദ്ദമില്ലാത്ത,ഏറെ കരുതലോടെയുള്ള കുസൃതി നിറഞ്ഞ സന്ദര്ഭങ്ങളിലാണ് ഉത്തേജിതരാകുന്നത്.

10. ലൈംഗികതയെ അര്ത്ഥവത്താക്കുക : ശാരീരിക ബന്ധം എന്നതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികതയില് മാനസിക അടുപ്പം നല്കുന്ന അര്ത്ഥങ്ങളും കണ്ടെത്താന് ശ്രമിക്കുക.

11. കപടലൈംഗികത വിഷയമാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും സിനിമകളും പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതിരിക്കുക : ഇത്തരം സിനിമകളും പുസ്തകങ്ങളും മിക്കപ്പോഴും സ്ത്രീലൈംഗികതയെ നിസ്സാരവല്ക്കരിക്കുന്നു.

12. ലൈംഗികാസ്വാദനമാണ് ലൈംഗികാഘോഷമല്ല വേണ്ടത് : ഇപ്പോള് നിങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നതിലും മേലേ എല്ലാം മറന്നുള്ള ഒരു ലൈംഗികാഘോഷം ഉണ്ട് എന്നത് പൂര്ണ്ണമായും തെറ്റായ ചിന്തയാണ്.

13. മാറി ചിന്തിക്കാന് ശ്രമിക്കുക : ലൈംഗികതയെപ്പറ്റിയുള്ള പല അസംബന്ധങ്ങളും കേട്ടാണ് നമ്മള് വളരുന്നത്. എന്നാല് അവയെ കണക്കിലെടുക്കാതെ നിങ്ങള്ക്ക് തൃപ്തി നല്കുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക.

14. സ്വയം നിന്ദിക്കാതിരിക്കുക : എപ്പോള് നിങ്ങള് സ്വയം നിന്ദിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അപ്പോള് മുതല് നിങ്ങള് ലൈംഗികപക്വതയുള്ളവളായിത്തീരുന്നു.

15. സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ തൂക്കക്കുറവിനെപ്പറ്റി ഉത്കഠപ്പെടാതെ സ്വയം സ്നേഹിക്കാന് പഠിക്കുക : ശരീരഭാരമല്ല ആരോഗ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഭാരം കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോള് തന്നെ നിങ്ങള് ആരോഗ്യവതിയും സുന്ദരിയുമാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്നേഹിച്ചാല് മാത്രമേ ലൈംഗികതയെയും സ്നേഹിക്കാന് കഴിയൂ.

16. നിങ്ങള്ക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു എന്ന് പങ്കാളിയോട് തുറന്നു പറയുക : നിങ്ങള് ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്പ്പെടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില് അത് തുറന്നു പറയുക,അല്ലാതെ അത് പങ്കാളിയുടെ ഊഹത്തിന് വിടരുത്.

17. പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തുക : ലൈംഗികത കൂടുതല് ആസ്വാദ്യകരമാക്കാന് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ബാഹ്യകേളികളിലും ഏര്പ്പെടുക.

18. സെക്സില് മുഴുകുക : ലൈംഗികരോഗങ്ങള്,ഗര്ഭിണിയാകുമോ തുടങ്ങിയ ഭയങ്ങള് ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കും. അത്തരം ചിന്തകളെ ഒഴിവാക്കി സെക്സില് പൂര്ണ്ണമായും മുഴുകുക.

19. സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക : ദിവസവും അല്പ്പനേരമെങ്കിലും മനസിനെ അയച്ചുവിട്ടു കൊണ്ട് ലൈംഗികത എങ്ങനെ കൂടുതല് ആസ്വാദ്യകരമാക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

20. ആത്മവിശ്വാസം വളര്ത്തുക : നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികപ്രത്യേകതകളെ അംഗീകരിക്കുക. നിങ്ങള് കരുതിയിരുന്നത് പോലെയോ നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കും പോലെയോ അല്ലെങ്കില് പോലും നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികസ്വഭാവം അതാണെന്ന് മനസിലാക്കി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക.

പുരുഷന്മാർക്കായി അഞ്ച് നുറുങ്ങുകള്

• അവളില് ആഗ്രഹം വളര്ത്തുക – നിങ്ങള് അവളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന ബോധം അവളില് നിറയ്ക്കുക.

• അവള് എന്താണോ അത് അംഗീകരിക്കുക – സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യം

No comments: